• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799

Ödəniş siyasəti

Ödəniş siyasəti

Jurnal özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə nəşr olunur.

Jurnalda çap xərci, təlimata uyğun hazırlanmış məqalənin bir səhifəsi kənar müəlliflər üçün 10 AZN, ADAU-nun əməkdaşları üçün isə 5 AZN olaraq nəzərdə tutulmuşdur.

Məqalənin nəşri üçün müəyyən edilmiş ödəniş köçürmə və ya nağd yolla həyata keçirilir.

Nağd ödəniş ADAU-nun Elm Şöbəsinə təqdim edilməlidir.

Bank hesabı rekvizitləri – AZN, USD, RUBL, AVRO

AZN

Benefisiarın Bankı: Kapital Bank ASC Gəncə filialı

Filialın Kodu: 200275

VÖEN: 9900003611

SWIFT kod: AIIBAZ2X

Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944

Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETİ

Benefisiarin hesabı: AZ68AIIB38070019440136714127

VÖEN: 2300314671

RUB

Benefisiarın Bankı: Kapital Bank ASC Gəncə filialı

Filialın Kodu: 200275

VÖEN: 9900003611

SWIFT kod: AIIBAZ2X

Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETİ

Benefisiarin hesabı: AZ50AIIB38170016430136714127

VÖEN: 2300314671

Müxbir bank məlumatları: АО "Райффайзенбанк", Кор.счет

№30111810200000000015

БИК: 044525700 ИHH: 7744000302

Кор.Счет № 30101810200000000700 в ГУ Банка России

USD

Benefisiarın Bankı: Kapital Bank ASC Gəncə filialı

Filialın Kodu: 200275

VÖEN: 9900003611

SWIFT kod: AIIBAZ2X

Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETİ

Benefisiarin hesabı: AZ58AIIB38170018400136714127

VÖEN: 2300314671

Müxbir bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria

Müxbir hesab: RZBAATWW

070-55.075.527

EUR

Benefisiarın Bankı: Kapital Bank ASC Gəncə filialı

Filialın Kodu: 200275

VÖEN: 9900003611

SWIFT kod: AIIBAZ2X

Benefisiarın adı: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETİ

Benefisiarin hesabı: AZ38AIIB38170019780136714127

VÖEN: 2300314671

Müxbir bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria

Müxbir hesab: RZBAATWW

001-55.075.527